Kombinace a rozpisy

Bezpochyby nejlepšími a nejhodnotnějšími sázkami z hlediska úspěšnosti a pravděpodobnosti jsou sólo (single) sázky na jednu konkrétní příležitost. AKU sázky na dvě a více příležitosti (parlay) už nám násobí pravděpodobnost úspěchu v náš neprospěch. Při sólo sázce na tři možnosti (1,0,2) je naše šance na úspěch (bez ohledu na kurzy) 33,33%. Dvojtipy nabízejí 66,66% šanci na úspěch. U sázky se dvěma možnostmi (např. O/U) je naše šance na výhru 50%. AKU sázka, např. na tři zápasy o třech možnostech, už nám snižuje pravděpodobnost výhry na méně než 4% (3,7%), u sázky, na např. pět zápasů O/U o dvou možnostech, je pravděpodobnost úspěchu zhruba totožná – necelá 4% (3,12%). V tomto ohledu je matematika bohužel neúprosná a možnost, že nebudeme v sázce úspěšní, je v obou příkladech více než 96%. Skutečnost, že ne každý tip musí vždy nutně vyjít a násobky kurzů razantně navyšují možné výhry, tak podpořila vznik různých kombi systémů.

Kombi systémů (přeneseně rozpisů), kdy sázející kombinuje více sázek do více skupin je matematicky vzato celá řada, která aritmeticky narůstá s počtem skupin. V zahraničí jsou tyto kombi systémy známy pod často honosnými názvy Trixie, Yankee, Canadian, Lucky, Heinz atp., ale není to nic jiného než jsou běžné kombi, nejčastěji ve 3-8 skupinách, podle výběru počtu kombinací uvnitř daného kombi. Např. takový Yankee 11 není nic jiného než 4 kombi (ABCD), kde tipujeme 2z4, 3z4 a 4z4 (celkem 11 kombinací). V kombi platí zásada, že celková kurzová hodnota násobku kurzů, by měla matematicky převyšovat počet kombinací zvoleného systému nebo násobky řádově nižších kombinací. Z toho vyplývá, že se v kombi moc nevyplatí hrát nízké kurzy, s tou výjimkou, že jsou relativně nízké kurzy (např. tři příležitosti v rozsahu kurzů 1,3-1,4) nakumulovány do jedné skupiny, kdy ale matematicky klesá pravděpodobnost úspěchu.

Obecně platí, že čím vyšší jsou průměrné kurzy, tím nižší je výherní procento potřebné k dlouhodobému zisku.

 

Tabulka počtu kombinací do 10 kombi

Tabulka počtu kombinací do 15 kombi